Beboerdemokrati

Beboerdemokrati

Beboerdemokrati

Alle almene boligafdelinger har en afdelingsbestyrelse. Beboerne vælger selv deres afdelingsbestyrelse. Hvert år afholdes der beboermøde, hvor 2-3 medlemmer af afdelingsbestyrelsen er på valg. Afdelingsbestyrelsen er beboernes stemme i forhold til boligforeningen. Det er deres opgave at repræsentere afdelingen i forhold til spørgsmål omkring driften, og det er deres opgave at varetage afdelingens interesser bedst muligt.

Når du bor i Trigeparken, er du en del af beboerdemokratiet. Læs hvem der er i din afdelings bestyrelse, hvor du bor: Afdeling 19 eller Afdeling 20.

Hold øje med opslag om beboermødet. Det er netop ved beboermødet:

  • du kan bruge din stemmeret
  • du er med i debatten
  • du kan komme med forslag til nye tiltag
  • du kan stemme for eller imod andres forslag
  • du kan vælge afdelingsbestyrelsesmedlemmer og formand
  • du kan stille op og blive valgt ind i afdelingsbestyrelsen, hvis du får nok stemmer
  • du er med til at godkende afdelingens budget og det kommende års husleje

Det er derfor vigtigt et deltage i beboermøder, hvis du ønsker at have indflydelse på dagligdagen i Trigeparken.

En af afdelingsbestyrelsens fornemmeste opgaver er være katalysator for de ideer og ønsker, der opstår i afdelingen. Det vil i praksis sige, at afdelingsbestyrelsen, i samarbejde med administrationen, undersøger rammerne for beboernes ønsker, inden forslagene præsenteres på et afdelingsmøde, hvor de skal godkendes, inden de eventuelt sættes i værk. Jo bedre forberedt forslagene er, jo nemmere er det for beboerne at tage stilling til om forslagene skal godkendes. Afdelingsbestyrelsen kan således medvirke til at beboerdemokratiet bliver effektivt og dynamisk.