Spørring Borgerforening

Spørring ved byfest

Spørring Sogns Borgerforening blev stiftet den 15.august 1963. Dengang var foreningens formål at arbejde for sognets kulturelle og materielle udvikling.

Siden da er navnet ændret til Spørring Borgerforening, og formålsparagraffen er nu: “Foreningen skal samarbejde med andre foreninger og institutioner arbejde for sognets kulturelle og materielle udvikling og formidle kontakt mellem beboere og kommunen.”

Spørring Borgerforenings bestyrelse består af 7 medlemmer. Foreningen er en særdeles handlekraftig og kompetent forening. Der er et godt og konstruktivt samarbejde med de offentlige myndigheder, og det er en forening, som kommunen og andre myndigheder lytter til.

I slutningen af 1995 fik foreningen status af Fællesråd i Århus kommune til trods for, at strukturen ikke ligner den, der normalt forlanges af fællesråd.

Foreningen udgiver SpørringPosten, som udkommer 4 gange om året til alle i Spørring Sogn. Bladet orienterer om, hvad der er sket i sognet, og om hvad der sker fremover.

Hovedparten af Spørring husstande er medlem af foreningen. Læs mere på deres hjemmeside.