Ølsted Kirke

Ølsted Kirke – skibet i granitkvadre og tårnet i røde mursten.

Ølsted Kirke er nærmeste nabo til gården Præstkær, idet indkørslen ligger langs med kirkegårdsdiget. Kirken er af romansk oprindelse, opført af granitkvadre, men stærkt præget af et par ombygninger i 1800-tallet. Korets gavltrekant er som tårnet af røde mursten og henholdsvis en fornyelse og en tilbygning fra 1890’erne. I tårnrummet findes en mindetavle over krigsråd Niels Langballe, død i Århus 1752. På mindetavlen er også opført hans to hustruer og den anden hustrus tredje mand, professor Jens Worm, rektor i Århus, død 1790. Jens Worm ligger begravet på kirkegården. Kortet er udgivet på Stenders Forlag og er fra ca. 1910.