Spørring Kro og Spørring Afholdshotel

Spørring Kro

Spørring Afholdshotel

I Spørring havde der allerede længe før Pontoppidan udgav sin Danske Atlas i 1768 været kro, men han nævner om Spørring: ”I Byen er en privilegeret Kro, siden det er paa Landeveien imellem Aars (Århus) og Randers”.

Af folketællingslisten fra 1787 fremgår det, at der var en husmand og kroholder i Spørring. Denne kro eller rettere dette gæstgiveri var beliggende ca. samme sted som i dag er Gammel Landevej 50. Engang i 1870’erne eller 1880’erne opførtes der en ny kro på den anden side af Gl. Landeve,j nogenlunde dér hvor nr. 49 A-E er beliggende. Denne kro havde dog kun en kort levetid, idet den nedbrændte 18. juni 1897.

Den næste krobygning er den, der i dag kendes som Gammel Landevej 50. Vi er altså tilbage på samme adresse, som husede gæstgiveriet fra 1787 og små 100 år frem. På denne adresse var der kro frem til 1991. Efter en gennemgribende renovering blev der indrettet lejligheder og værelser.

I begyndelsen af 1900-tallet opstod stor utilfredshed med udskænkningen af øl og spiritus; det var i afholdsforeningernes storhedstid. Denne utilfredshed gav sig udslag i, at der i 1913 blev bygget et afholdshotel i Spørring, nemlig stedet der i dag kendes som Spørring Hotel. På denne adresse holdt også posthuset til i en årrække. Den lokale sparekasse, senere Andelsbanken, havde ligeledes til huse i samme bygning.

Kortet med Spørring Kro er fra ca. 1910, men uden udgiver. Kortet med Spørring Afholdshotel er fra sidst i 1920erne, udgivet af J. Grønnemark, Spørring og sendt som julekort 1930. Som kilde til oplysningerne er brugt bogen ”Spørring – gennem 700 år” fra 2006.