Thomasminde en Herregård i Trige

Thomasminde

En lille herregård beliggende mellem Trige og Spørring, opstod i 1838 ved sammenlægning af to gårde, (i alt 17 tønder hartkorn). De første ejere 1838 – 1842 var C.F. Olsen og O. Jansen.

Gennem flere ejerskifter frem til 1876, hvor den købtes af landbrugskandidat Valdemar Pontoppidan for 460.000 kr., øgedes gårdens størrelse og dermed også dens værdi. Dette skete blandt andet ved tilkøb af Pedersminde i 1883. Fra 1907 var V. Pontoppidans søn H.W. Pontoppidan inspektør på gården frem til 1920, hvor han overtog gården.

I 1920 hvor gården havde det største jordtilliggende, var der 828½ tdr. land, hvilket er lig med ca. 467 ha. I årene 1927 – 29 udstykkedes 266 ha. til de såkaldte statshusmandsbrug, nemlig ejendommene på begge sider af Hæstvej mød øst.

Thomasminde

Jydsk Land-hypotekforening ejede gården i 1929 – 1930 og solgte til Godsejer I.P. Rasmussen, der ejede den 1930 – 1970, hvor den ifølge hjemmesiden Wikipedia overgår til Svend Schumann.

Ifølge Århus Vejviser fra 1997 er værdien på henholdsvis ejendom og grund 9.800.000 kr. og 3.392.000 kr. og arealet er 194 ha.

Kortet på højkant er skrevet i 1910 af H.W. Pontoppidan, der til en kollega på Fyn fortæller: ”Jeg blev i dag færdig med at tærske rug på Pedersminde. Der blev 318 sække a 200 pund på 18 tønder land.” Desuden står der noget om kunstgødning. Forsiden fortæller: ”jeg såede 141 pund hvede i lørdags” og ”Vi har endnu ikke fået én dråbe vand, så roerne!!!”

Dette kort er fotograferet af Pedersen, Bogensegade, Århus.

Det andet kort er fotograferet af Grønnemark, Spørring. Begge kort er udgivet af Jørgen Jensens Kunstforlag i Århus.