Vestergade i Trige

Vestergade anno 1913 – nu Hjulgårdsvej.

Ind til kommunesammenlægningen i 1971 havde Trige sin egen Vestergade, men nu gik den ikke længere, da der var en Vestergade i Århus. Vestergade blev omdøbt til Hjulgårdsvej, navngivet efter Hjulgården, der ligger som nr. 21.

Kortet viser et kik fra Torvet ned ad vejen. Kampestensgavlen til venstre er huset, der er bygget sammen med forsamlingshuset. Derefter ses de nuværende to dobbelthuse, Hjulgårdsvej 3-5 og 7-9.

Komplekset først til højre, hvor drengen står, eksisterer ikke mere, men de to næste huse er nummer 4 og 6. Billedet er taget af Hans Andersen Ebbesen, der var fotograf og postkortforlægger i Århus. Kortskriveren var Kaj Henriksen, Trige, og det er afsendt fra Hinnerup d. 21. august 1913.