Institutioner i området

Luftfoto af Bakkegårdskolen

Bakketoppen SFO for elever i 0.-1. klasse

Trige Kombi-bibliotek

SFO Bjørnshøj for elever fra 2.-4. klasse

 

 

Trigeparken er via gode stiforbindelser forbundet med skole, bibliotek, institutioner og indkøbsmuligheder:

Bakkegårdskolen går fra 0.-9. klasse. Skolen ligger på Bjørnshøjvej 1, tæt på Beboerhuset Oasen og Trigeparken, nogenlunde midt i skoledistriktet bestående af landsbyerne Trige, Spørring, Ølsted og Pannerup

Skolefritidsordninger

Der er to SFO-afdelinger:

 • SFO Bakkegårdskolen består af:

Bakketoppen SFO, Bjørnshøjvej 1, 8380 Trige, tlf. 2055 5131 – for skoleelever fra 0.-1. klasse

Bjørnshøj SFO, Trige Centervej 10, 8380 Trige, tlf. 4185 7227 – for skoleelever fra 2.-4. klasse

 • Spørring SFO i Spørring, Gl. Landevej 29, Spørring, 8380 Trige, tlf. 5153 9077 – for alle skoleelever fra Spørring fra 0.-4. klasse

Fritidsklubben har afdelinger i Trige og Spørring, hvor eleverne fra 5.-8. klasse kan komme efter skoletid. Både SFO’en og Fritidsklubben plejer at have åbent i skoleferier. Find alle oplysninger om skolen, skolefritidsordningerne og fritidsklubben på Bakkegårdskolens hjemmeside.

Ungdomsklubben med afdelinger i Trige og i Spørring er en privat klub, der drives efter de forudsætninger, der er givet i Folkeoplysningsloven. Den er åben for alle 14-18-årige mod betaling af kontingent. Se mere på Ungdomsklubbens hjemmeside her.

Daginstitutionerne for de 0-6 årige i Trige og Spørring hører alle under Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring. Læs mere her.

Idrætsdagplejen Trige-Spørring, Trige Centervej 75, 8380 Trige, tlf. 2920 3995

Idrætsinstitutionen Tumlehøjen, Smedebroen 23-25, 8380 Trige, tlf. 4185 9011

Idrætsinstitutionen Spørring Børnehus, Gl. Landevej 29, 8380 Trige, tlf. 8713 8371

Lokalcenter Bjørnshøj har masser af tilbud til seniorer (55+) og førtidspensionister. Lokalcentret ligger på Gartnerparken 1-5. I nær tilknytning til centerbygningen findes 24 ældreboliger.

Trige Kombi-bibliotek er både for eleverne på Bakkegårdskolen og alle borgere. Læs mere her:

Åbningstider på biblioteket:

 • Med selvbetjening ved brug af lånerkort:
  • Søndag, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag kl. 7-22
  • Fredag og lørdag kl. 7-17
 • Med personale:
  • Mandag kl. 13-16
  • Torsdag kl. 15-18

Indkøbsmuligheder – Der er Dagli’Brugsen, Rema1000, to pizzariaer, genbrugsbutik, foruden fitnesscenter, frisører, lægehus, dyrlæge, fysioterapeut og kiropraktor i Trige.