Beboermentor

Mentorordningen er et tilbud til de beboere eller familier, der kan have store eller små problemer i hverdagen og gerne vil have hjælp til at få problemerne løst. Det kan være hjælp til at få styr på økonomien, overholde aftaler med kommunen, arbejdet eller skolen. Det kan også være samtaler med skolen, lægen eller kommunen eller helt andre problemer i dagligdagen, der kan være svære at overskue.

Mentorens rolle er at hjælpe med at finde løsninger i samarbejde med beboeren. De laver i fællesskab en plan for, hvordan problemet kan løses, og hvor lang tid der skal gå, før der skal være et resultat.

For nogle beboere vil det være en lang proces, mens den for andre er kort. Tiden er selvfølgelig også afhængig af, hvilket problem, der er tale om. Processen skal tage den tid, der er brug for. Nogle gange sker der fremskridt, andre gange tilbageskridt. Mentorens rolle er at hjælpe med at fastholde beboeren i den aftale, der er indgået, også selvom det til tider kan virke uoverskueligt.

Det er vigtigt, at beboeren/familien er indstillet på at yde en indsats for at løse problemet, derfor udarbejdes en kontrakt mellem beboeren og mentoren, hvor det aftalte forløb nedskrives. Er der brud på kontrakten flere gange, genforhandles kontrakten eller måske bliver den revet i stykker.

Alle, der kan have brug for en mentor, kan benytte tilbuddet. Kontakten med mentor sker dog typisk gennem en af Helhedsplanens øvrige tilbud, fx Sundhedscafeen eller den sociale vicevært. Det er dog muligt selv at kontakte Helhedsplanens kontor for at få en aftale med mentoren. Adressen er: Trige Parkvej 33, kælderen.