Opmålinger bliver tit foretaget af grund og skel, med det henblik at der i fremtiden skal foregå et byggeprojekt i fremtiden. På den måde kan man forhindre besvær som kan forekomme senere henne i processen af byggeprojektet. På den måde har man også, et opdateret grundlag, som man kan udføre projektet på. Det er desværre ikke altid man kan stole på, at det digitale matrikelkort er præcist. Det er vigtigt at du ved præcis hvordan det ligger, med dine skelgrænser og arealer, da det definerer omfanget af et byggeri. Hvert år, foretager Landsyd opmålinger af lange strækker vandløb for blandt andet kommuner, lodsejere og rådgivningsfirmaer rundt omkring i hele Danmark. Landsyd Landinspektører har en lang historie, som har givet os en stærk ekspertise og opbygget erfaring. Derfor har vi også selv udviklede software, og forskellige arbejdsmetoder som leder til det bedste resultat i opgaven. Enten måler vi ved hjælp af en GPS, eller så måler vi via totalstation, hvilken en metode vi vælger at benytte, afhænger af beskaffenheden i vandløbet. Derudover er de medarbejdere vi har ansat, erfarne hurtige og nøjagtige, og kan derfor udføre hvilken som helst opgave præcist og godt. Vi kan supplere målingerne med fotos af relevante forhold, der kunne være langs vandløbet, der kan også suppleres med dronevideo eller et droneluftfoto. Landsyd Landinspektører har desuden erfaring med at udføre beregninger til for eksempel gensnoning af diverse vandløb som for eksempel stationeringsdata, afsætningsdata og mængdeberegninger. 

 

Landsyd Landinspektører vil også foretage opmålinger, og registreringer af forskellige former for ledningstyper igennem hele danmark. Det bliver gjort for mange forskellige ledningsejere, som arbejder både indenfor den private sektor og den offentlige sektor. På den måde har vi så igennem tiderne fået registreret forskellige slags ledninger, som for eksempel: Vandledninger, fjernledninger, kloakledninger, fiberledninger osv. Vi registrere ledningerne og den egenskabsdata de indeholder, ved hjælp af totalstation og gps. Derefter bliver dataen bearbejdet på kontoret efter kundernes ønsker og behov. På den måde bliver der for mange kunder skabt en sammenhæng, mellem de egenskabsdata der er i ledningerne og selve ledningen. Landsyd Landinspektører foretager sig også en indberetning, til ledningsejerregistret, også kendt som LER, som indeholder diverse oplysninger. Det er oplysninger om de personer og virksomheder, som ejer ledningerne i den danske undergrund, og oplysninger om placeringen af ledningerne. LER har det formål, at formindske graveskader. Man skal også slå op i LER før man graver erhvervsmæssigt, så man kan hente de oplysninger ind som omhandler ledningens ejer og placering. Man kan godt kalde LER, en telefonbog over ledningsejere i Danmark. For undgå at ledningerne måske bliver gravet over ved en fejl, kontakter man ejerne for at få detaljeret oplysinger omkring ledningernes præcise placering.

 

Opmåling af situationsplaner

En situationsplan, er ejendommens afgrænsning og placering. Det tager man i forhold til skel, veje, bygninger med mere. Efter ønske vil vi enten levere kortmaterialet som 2D-fil eller 3D-fil. Vi kan desuden foretage undersøgelser vedrørende tinglyste servitutters indflydelse på byggeriet, og derefter sammenstille det med opmålingen som skal udføres.

Ønskes der opdateret luftfoto, er det muligt.